Virtual reality og uddannelse. Denne artikel er leveret af Pendula Solutions, der laver virtual reality. Dette kan være interessant for Hørsholm Tandlæge, da patienter med tandlægeskræk eller angst, kan bruge VR som et værktøj.

Pendula Solutions laver løsninger i VR for praktiserende tandlæger. Book et møde ved kontakt@pendula.dk.

VR virtual reality, patient sikkerhed, tandlægeskræk, angst, forberedelse

Tandlægeskræk eller angst og virtual reality

Værktøjet er interessant fordi vi er så vant til teknologi, og de unge er opvokset med den. VR kan således anvendes til at ramme en målgruppe med særlig interesse for teknologi.

Teknologien er yderst let at bruge: Man skal bare have en VR-brille, som man kan sætte sin smartphone ind i. Når man ser videoer gennem brillen, føles det, som om man fysisk bevæger sig rundt i filmenes virtuelle universer. Det kaldes immersion og presence.

Morton Heilig er et yderst kendt eksempel på en af de tidlige foregangsmænd inden for virtual reality. Mortons Sensorama-maskine var et af de første skridt på vej ind i en virtuel verden. Her kunne brugerne af maskinen komme ud på en rejse ved hjælp af et stort, arkadelignende apparatus, der ifølge opfinderen var: “fremtidens biograf”. Hans innovative underholdningsmaskine tilbød mere end bare visuel immersion.

Oculus Go er et bud på en billig løsning i forhold til VR, der har yderst høj kvalitet og anvendelighed. Køb Oculus Go billigt i Danmark hos Billige Koder.

I modsætning til andre konkrete medier kan virtual reality skabe en situation, hvor det ikke kun er en del af miljøet, der opleves. Tværtimod er det hele miljøet omkring brugeren, der kan bestemmes af skaberne af den virtuelle verden. Dette kan have høj anvendelighed i mange henseender, herunder eksponeringsterapi med virtual reality: Virtual reality PTSD.

En konference er verdensomspændende og handler om at dele den nyeste viden samt forskning inden for teknologien. En person siger blandt andet: ”Samarbejdet med Crytek giver os mulighed for at kunne præge vores kommende studerende, så de får erfaring med den nyeste teknologi på markedet – og mulighed for at lege med teknologier, der endnu ikke er tilgængelige. I forbindelse med sygepleje, så har Pendula Solutions udviklet en applikation, der kan bruges til medicinhåndtering: Medicinhåndtering sundhedsstyrrelsen.

Ved hjælp af virtual reality og den nyeste forskning inden for computerspil, kan der undersøges, om det er muligt at afprøve samarbejdssituationer fra fx et hospital, og bruge resultaterne, allerede når arkitekterne skal tegne et nyt byggeri. Tandlægeuddannelse kan måske også nyde godt af virtual reality.

Virksomheder og VR (Oplæring af medarbejdere, markedsføring mv.)

Man kan opnå forståelse for Virtual Reality/Augmented Reality teknologiens oplevelsesmæssige betydning, effekt og anvendelsesmuligheder både til erhvervs- og underholdningsindustrien.

Virtual reality kan i dag benyttes til blandt andet at opleve byggeplaner inden de konkretiseres – men de to specialestuderende vil undersøge, om virtual reality kan bruges til at afprøve byggeplaner i relation til vanskelige samarbejdssituationer og hvor godt byggeplanerne understøtter samarbejde mellem mange mennesker i fremtidens superhospitaler. Læs også omkring mulighederne i virtual reality hos Murerfirma Esbjerg, hvor de ser stort potentiale i mediet.

Den omtalte teknologi rummer muligheder for at tænke bæredygtighed og ressourcebesparelser på en ny banebrydende måde. Det gennem simuleringer og træning i det virtuelle rum, og arrangementet blev afholdt af Projekt Bæredygtig Produktion. Dette i samarbejde med afdelingschef Flemming Højskov Andersen, Afdelingen for Informatik.

Pendula Solutions laver oplæring i medarbejdere i VR, samt digital markedsføring, hvilket kan have stor værdi. Se nærmere på virtual reality markedsføring hos Cortzen Digital.

Virtual reality og uddannelse

Bente E. Jensen, der er direktør for Business College Syd, udtaler blandt andet: ”Vi er glade for at kunne tilbyde eleverne og studerende – samt derigennem deres praktikvirksomheder – de digitale kompetencer, der klæder eleverne og studerende på til at håndtere den teknologiske udvikling, samt matche de kompetencer, som detail- samt handelsvirksomhederne efterspørger, og får brug for i fremtiden”.

Dan, der er studerende på uddannelsen IT og Elektronik, deltog i arrangementet for at blive klogere på, hvad VR kan tilbyde menneskeheden: ”Jeg vil gerne se, hvad Virtual Reality kan bruges til ud over spil, særligt på undervisningsfronten”. Læs også mere omkring Virtual reality og uddannelse hos Pendula Solutions, hvor de udvikler VR og læring.

Skoler kan anskaffe et VR Studio, en 3-D virtual reality biograf. Det kan sikre, at de studerende bliver fortrolige med de nyeste digitale redskaber.

Se også Rungstedtand, der er en tandlæge med placering i nærheden af Vedbæk: Tandlæge Vedbæk.