At få udført en tandimplantatbehandling indebærer helt essentielt, at du får indsat en helt ny tand som fungerer som erstatning for en tand, du mangler. Find en tandlæge nær dig ved Hørsholm, Trørød, Vedbæk, Kokkedal eller Nivå.

Genopbygning af knoglen Muligt tandimplantat spiser en gulerod

Indtil for nylig blev tandimplanter kun anbragt på de steder hvor der var en tilstrækkelig mængde knogle, hvilket begrænsede muligheden for at anvende implantatmetoden. I de senere år planlægger man stadig hyppigere tandimplanter  er hvor de mest ønskede af hensyn til det efterfølgende protesearbejde.

Dette er muligt takket være en udvikling indenfor augmentationsteknikken (genopbygning af knoglen), som for øjeblikket benyttes i omkring disse 40% af tilfældene. Desværre er det ofte forbundet med flere procedurer og øgede omkostninger. Hvornår kan vi have at gøre med at knoglen forsvinder, og hvornår kan vi forvente at det er nødvendigt at genopbygge knoglen?

 • Efter at en tand er fjernet vil kæbeben og underkæbe med tiden forsvinde lidt efter lidt, det er derfor vært at overveje indsættelsen af et implantat 3-6 måneder efter tandudtrækning;
 • efter at have mistet en tand som følge af manuel skade, der har påført flere skader på det tynde benstykke som omslutter tandhulen;
 • i et paradentoseforløb;
 • som følge af en betændelsestilstand omkring den øvre del af tandroden (fx cyster, væskende kanaler);
 • efter komplicerede og traumatiske tandudtrækninger;
 • i tilfælde af langvarig anvendelse faste hel- eller delproteser, eftersom protesens tryk mod gummer og kæbe medfører at denne hurtig forsvinder;

Genopbygning af benet

Genopbygning af en kæbe kan gennemføres på to måder i forhold til integration af tandimplantat:

Under implanteringen; som et forberedende indgreb 4-9 måneder forud for indførelsen af tandimplantaterne; Under de indgreb som genopbygger benet hører:

 • styring af benets genopbygning (GBR, guided bone regeneration),
 • styring af genopbygning af væv (GTR, guided tissue regeneration),
 • spaltning af gummeranden (ridge splitting),
 • kondensering (osteotomisk metode),
 • osseodistraktion,
 • slimhinden i kæbehulen løftes (et sinusløft).
 • forøgelse ved hjælp af benblokke (en indlægning).
 • Ved et indgreb som regenererer er det nødvendigt med yderligere knoglemateriale, som skal bruges til at regenerere manglerne. Til det formål bruger vi:

Vores patienters egne knogler (en såkaldt autogen knogle), som vi tager fra bunden af tandimplantatet eller transplanterer fra et andet sted (hagen, kæbebenet, eller hoftebenet),
fra animalsk materiale, transplantation fra menneskeligt væv, indsætning af ikke organiske materialer.

For at udtage materialerne til knogletransplantationer samt under løftet at kæbehulen har vi i mange år brugt et ultralydsanordning – SURGYSONIC. De udskårne blokke med benmateriale fastgøres med nogle specielle skruer på det sted hvor der oprindeligt manglede egen benmateriale. Efter omkring cirka 4 måneder vil den fastskruede blok vokse sammen med underlaget, hvorefter vi kan skrue et implantat fast på dette sted.

Vores samarbejdspartnere har gode resultater og mangeårig erfaring

Klinikkerne har med god sandsynlighed i over 10 år udført behandlinger med tandimplantater. De har således god erfaring på området. Tandimplantatet vælges på den måde, at det i størrelse modsvarer den tabte tand. Tandimplantater vil i de fleste tilfælde kunne laves, således de ser ud og føles som dine egne tænder. Langtidsundersøgelser viser, at mellem 95-99% af alle behandlinger fungerer godt livet ud.

Vi går ind for livskvalitet. Det er vigtigt at vores tandlæger er videreuddannede i indsættelse af implantater og har arbejdet med implantatbehandlinger i mange år. Det sikrer en optimal rådgivning og behandling samt en garanti for et godt håndværk.

Hvad er et tandimplantat?

Implantattænder sidder fast og har en naturlig styrke, så det er muligt at spise – og ikke mindst at tygge – ubesværet.

Tandimplantater vil ofte være en god løsning, hvis du har:

 • Mistet tænder
 • Meget løse tænder
 • En løs eller dårligt fungerende protese

Vi arbejder på at få samlet nogle punkter om emnet, som vi ofte bliver spurgt om af vores patienter på de forskellige klinikker rundt omkring.

Tak fordi du læser med her hos tandlæge hørsholm.